top of page

Hizmetlerimiz

Bireysel Psikoterapi

Depresyon, depresif duygulanım

Öfke Sorunları

Kaygı bozuklukları

Stres

Panik atak

Obsesif-Kompülsüf örüntüler

Takıntılar

İlişki sorunları

Cinsel sorunlar, Cinsel kimlik nedeniyle toplum içinde yaşanılan sorunlar

Cinsiyet eşitsizliğine maruz kalınan durumlar

Yeme örüntüsüyle ilgili konular

Kayıp ve yas

Travmatik deneyimler

Psikolojik kökenli bedensel rahatsızlıklar, psikosomatik sorunlar

Özgüven eksikliği, çekingenlik gibi konular

İş hayatı ile ilgili sıkıntılar

İş stresi

Tükenmişlik (burnout)

Performans kaygısı

Aile içi yaşanan çatışmalar

Duyguları İfade Etmede Güçlük,

İletişim Problemleri

Ailevi sorunlar

Terapide Kadın
bottom of page